Giá bán tham khảo:

1. Key Windows 10 PRO 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn :   250,000 vnđ

2. Key Windows 10 Education 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn :   300,000 vnđ

3. Key Windows 10 HOME 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn :   300,000 vnđ

4. Key Windows 10 Enterprise 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn :   350,000 vnđ

5. Key Windows 10 Enterprise LTSB 2016 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn :   350,000 vnđ

6. Key Windows 10 Enterprise LTSC 2019 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn :   350,000 vnđ

7. Key Windows 10 Enterprise LTSB 2015 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn :   500,000 vnđ

8. Tem key Windows 10 Pro bản quyền - Windows 10 Sticker COA :   500,000 vnđ