Giá bán tham khảo:

1. Key Windows 10 PRO 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn :   200,000 vnđ

2. Key Windows 10 Education 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn :   250,000 vnđ

3. Key Windows 10 Enterprise 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn :   250,000 vnđ

4. Key Windows 10 HOME 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn :   300,000 vnđ

5. Key Windows 10 Enterprise LTSB 2016 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn :   350,000 vnđ

6. Key Windows 10 Enterprise LTSC 2019 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn :   350,000 vnđ

7. Thẻ Key Windows 10 Pro bản quyền vĩnh viễn (tặng DVD cài đặt) :   350,000 vnđ

8. Key Windows 10 Enterprise LTSB 2015 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn :   500,000 vnđ

9. Tem key Windows 10 Pro bản quyền - Windows 10 Sticker COA :   500,000 vnđ

10. DVD Windows 10 Professional bản quyền full box :   1,799,000 vnđ

11. Win Pro 10 64Bit English 1PK DSP OEI DVD bản quyền :   1,799,000 vnđ

12. DVD Windows 10 Home Full box bản quyền :   1,799,000 vnđ

13. Win Home 10 64Bit English 1PK DSP OEI DVD :   1,799,000 vnđ

14. USB Windows 10 Professional bản quyền full box :   2,499,000 vnđ

15. USB Windows 10 Home bản quyền full box :   2,499,000 vnđ