Giá bán tham khảo:

1. Key Windows 7 Home Premium 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn :   280,000 vnđ

2. Key Windows 7 PRO 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn :   300,000 vnđ

3. Key Windows 7 Ultimate 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn :   350,000 vnđ

4. Key Windows 7 Enterprise 32/64 BIT bản quyền vĩnh viễn :   350,000 vnđ