Tháng: Tháng Tám 2019

Hỗ trợ lấy mã Step 3 kích hoạt bản quyền Windows 7, 8.1, 10 và Office qua Phone Online

Hỗ trợ lấy mã Step 3 kích hoạt bản quyền Windows 7, 8.1, 10 và Office qua Phone Online 24/7

Để đăng ký kích hoạt bản quyền cho Windows qua Telephone, bạn thực hiện các bước sau: Đối với Windows 7: Bấm vào dòng “Activate Windows Now” để bắt đầu kích hoạt bản quyền Windows Trên màn hình Desktop của máy tính, bấm chuột phải vào biểu tượng “Computer” và

 
Cách khắc phục "Your Windows license will expire soon" Windows 8.1 và 10 như thế nào?

Cách khắc phục “Your Windows license will expire soon” Windows 8.1 và 10 như thế nào?

Bắt đầu với hệ điều hành Windows 8.1 và Windows 10, Microsoft đã giới thiệu một hệ thống mới để cảnh báo người dùng Windows. Hộp thoại hiện hoạt và thông báo màu xanh “trên màn hình” cảnh báo bạn về các sự cố hệ điều hành hoặc để thực