Chuyên mục: Phục hồi dữ liệu

Thủ thuật phục hồi dữ liệu đã bị xóa nhầm, ghost nhầm hay bị format nhầm, khôi phục an toàn, trả về nguyên vẹn nội dung. Hướng dẫn phần mềm khôi phục dữ liệu miễn phí, tỷ lệ lấy lại dữ liệu lên đến 99%.