Kiểm tra bản quyền Windows 10 là vĩnh viễn hay có thời hạn như thế nào?

 

 cách rất đơn giản đó là sử dụng câu lệnh CMD. Người dùng chỉ cần nhập lệnh vào giao diện của Command prompt (Admin), sau đó bạn sẽ được thông báo thời hạn sử dụng còn lại của Windows. Bước 1: Trước hết, tại giao diện trên máy tính chúng