Thẻ: key office bản quyền

Hướng kích hoạt Office 2016 bằng key license bản quyền

Bạn đang có Key Office 2016 bản quyền kích hoạt online, sau đây là hướng dẫn sử dụng Key Office 2016 kích hoạt Office bản quyền online nhanh và chuẩn nhất. Máy tính ở chế độ kết nối mạng là điều bắt buộc. Tiếp theo: B1. Truy cập trang https://setup.office.com/